Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
629,-

Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling
Et svar på velferdsstatens utfordringer?

Kan tettere samhandling mellom fagfeltene sosialt arbeid og sosialpolitikk bidra til bedre velferdstjenester? En fellesnevner for bidragene i denne boken er å undersøke hvordan velferdsytelser og -tjenester til den enkelte, familier og grupper fordeles, iverksettes og utøves i praksis. For å skape et best mulig tjenestetilbud til den enkelte borger må sosialfaglig praksis og politikkutforming ses i sammenheng, hevder forfatterne. Ikke minst er forfatterne opptatt av å reflektere over det sammensatte og komplekse ved sosialpolitikk og sosialt arbeid som fag og perspektiv.

Første del handler om sosialt arbeid og sosialpolitikk som fag og kunnskaps- og verdigrunnlag. I del to viser forfatterne hvordan samfunnets utfordringer kan analyseres fra ulike perspektiv, og at kunnskap kan frembringes på ulike måter. Del tre peker på noen av de overordnede utfordringer dagens sosialpolitikk og sosialfaglige praksis står overfor. I del fire danner sosialfaglig praksis utgangspunktet for en diskusjon av hvordan strukturelle føringer kan få direkte konsekvenser for enkeltmenneskers liv.

Boken henvender seg til mastergradsstudenter innenfor sosialfagene og til dem som arbeider i det sosialfaglige praksisfeltet, samt politikkutformere på feltet.

Med bidrag fra:

 • Hilde A. Aamodt
 • Wenche Bekken
 • Espen Dahl
 • Eivind Engebretsen
 • Erika Gubrium
 • Liv Mette Gulbrandsen
 • Krisztina Gyüre
 • Marit Haldar
 • Rune Halvorsen
 • Helle Cathrine Hansen
 • Ira Malmberg-Heimonen
 • Åsmund Hermansen
 • Bjørn Hvinden
 • Janne Thu Ilstad
 • Simon Innvær
 • Dag Jenssen
 • Nicolay B. Johansen
 • Monica Kjørstad
 • Ivar Lødemel
 • Borghild Løyland
 • Sverre Moe
 • Sidsel Natland
 • Marianne Rugkåsa
 • Mi Ah Schøyen
 • May-Britt Solem
 • Anne Grete Tøge
 • Oddbjørg Skjær Ulvik
 • Kjetil Wathne
 • Kjetil A. van der Wel
 • Einar Øverbye

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245023572
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
380
Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling