Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sosialpsykologi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
439,-

Sosialpsykologi
Kommentarhefte

Dette kommentarheftet er skrevet til boka Social psychology
(5. utg.) av Michael A. Hogg og Graham M. Vaughan. Det er
ment som en støtte i arbeidet med pensumlitteraturen gjennom å
kommentere sentrale temaer og gi andre innfallsvinkler til lærestoffet.
Oppgaver til hvert kapittel. Det er en forutsetning at læreboka
brukes samtidig med kommentarheftet.

Det foreligger kommentarhefter i følgende emner:
- Generell psykologi (Innføring i psykologi og Psykologiens historie)
- Forskningsmetoder 1
- Sosialpsykologi

Forfattere:
ISBN:
9788256271740
Utgitt:
Utgave:
6
Sosialpsykologi