Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sosial ulikhet i helse
Forfattere:
ISBN:
9788245034622
Utgitt:
Utgave:
1
Sosial ulikhet i helse

Sosial ulikhet i helse
En samfunnsvitenskapelig innføring

Både i Norge og i de fleste andre land i verden finnes det en tydelig sammenheng mellom helsetilstanden din, hvor lenge du lever, og hvor du er plassert i samfunnets sosiale hierarki. Sosial ulikhet i helse er en bred innføring i sosiale helseforskjeller som samfunnsvitenskapelig forskningstema.

Hvordan påvirker samfunnet helsen vår? Hvorfor dør mennesker med lav sosial status tidligere enn andre, og hva påvirker den globale fordelingen av sykdom og død? Hva er forholdet mellom vitenskapsgrenene samfunnsvitenskap og medisin? Og hvorfor er de sosiale helseforskjellene større i Norge enn i mange andre europeiske land? I boka viser vi mønstre og dimensjoner av denne ulikheten og presenterer relevante forklaringsmodeller.

Emil Øversveen er postdoktor ved NTNU. Håvard T. Rydland er forsker ved NORCE.

Format
Språk
Forventes utgitt 27.07.2021
Antall
399,-