Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Sosial ulikhet i helse
En samfunnsvitenskapelig innføring

I det norske samfunnet finnes det en sterk, systematisk og veldokumentert sammenheng mellom helse og sosial posisjon. De med høy inntekt, utdanning og yrkesstatus har i gjennomsnitt en høyere levealder enn de lenger nede i det sosiale hierarkiet, og er også mindre utsatt for fysiske og psykiske helseplager og sykdommer. Disse sosiale helseforskjellene blir ofte omtalt som et folkehelseproblem, og har blitt forsøkt redusert gjennom omfattende politiske tiltak. Samtidig tyder forskningen på at de sosiale helseforskjellene er større i Norge enn i mange andre europeiske land, og at de også har økt over tid.

Denne boka gir en bred innføring i den norske og internasjonale forskningen på sosiale helseforskjeller, med vekt på hvordan temaet aktualiserer sentrale samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Blant bokas hovedtemaer er hvordan helsa vår påvirkes av samfunnet vi lever i, hvordan man har forklart og håndtert tilstedeværelsen av sosiale helseforskjeller i den norske velferdsstaten, og forholdet mellom medisinske og samfunnsvitenskapelige kunnskapsformer. 

Sosial ulikhet i helse er skrevet for et bredt publikum. Boka egner seg for studenter og forskere innenfor sosiologi og andre samfunnsvitenskapelige disipliner, helse- og omsorgsfag og medisinske studier, og alle med interesse for forholdet mellom samfunn, ulikhet og helse. 

Emil Øversveen er postdoktor ved NTNU hvor han forsker og underviser i sosiologisk teori, ulikhetsforskning og kvalitativ metode. 

Håvard Thorsen Rydland er forsker ved NORCE, hvor han er tilknyttet forskningsgruppa Helsetjenester og helseøkonomi. 

Både Øversveen og Rydland har tatt sin doktorgrad ved CHAIN-senteret for global helseulikhetsforskning ved NTNU. 

Forfattere:
ISBN:
9788245034622
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
212
Sosial ulikhet i helse