Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sosial konstruksjonisme
Forfattere:
(Oversetter)
ISBN:
9788232101573
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
469
Sosial konstruksjonisme

Sosial konstruksjonisme
Teorier og tradisjoner

Andy Lock og Tom Strong
Sosial konstruksjonisme- teorier og tradisjoner

En unik innføringsbok i sosial konstruksjonisme den eneste i sitt slag på norsk!

Denne boken gir en grundig oversikt over teorier og tradisjoner innenfor feltet sosial konstruksjonisme. I en imponerende rekke teorier finner du Husserls fenomenologi, Gadamers hermeneutikk, Bakhtins dialogisme, Vygotskijs psykologi, Meads sosialpsykologi, Wittgensteins språkfilosofi, Batesons kommunikasjonsteori, Foucaults diskursanalyse m.m.

Boken vil være verdifull for studenter og fagpersoner innenfor pedagogikk, psykologi, sosiologi, språkfag, filosofi og litteraturvitenskap.

Andy Lock er professor i psykologi ved School of Psychology ved Massey University i New Zealand.

Tom Strong er professor i anvendt psykologi ved Faculty of Education ved University of Calgary i Canada.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
639,-