Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sortering av trelast
Forfattere:
ISBN:
9788211034533
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
60
Trinn:
VG3
Sortering av trelast

Sortering av trelast
Fagbok treindustri

Sortering av trelast tilhører en serie på i alt 12 bøker som Fagbokforlaget i samarbeid med Stiftelsen Norges Byggskole gir ut i 2019/2020. De bygger på tidligere utgivelser av fagbøker innen trelastfaget, utgitt av Norges Trelastskole.

Målgruppen for denne serien er lærlinger og praksiskandidater som skal forberede seg til tverrfaglig teoretisk eksamen i Trelastfaget Vg3.


Alle bøkene i serien er oppdatert til forholdene innen faget anno 2019. Stiftelsen har som overordnet målsetning å fremme kompetansen i treindustrien og byggenæringenfor øvrig, og er glad for den fornyelsen av fagstoffet som disse bøkene nå gir mulighet for. Ved siden av Produksjon av høvellast utgjør utgivelsene i alt disse titlene:


1. Høvelmaskiner

2. Produksjon av høvellast

3. Sagmaskiner

4. Produksjon av skurlast

5. Norsk treundustri - en bransjeoversikt

6. Tørking og energiproduksjon

7. Treteknologi

8. Verktøyhold

9. Styrings - og reguleringsteknikk i trelastindustrien

10. Kvalitetssikring i trelastindustrien

11. Produksjon av limtre

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
155,-