Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sociedad y cultura en América Latina
Språk
Spansk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Sociedad y cultura en América Latina

Boken er rettet mot elever med spansk som fremmedspråk i videregående skole og førsteårs spanskstudenter ved høgskoler og universitet. Målet er at studentene skal reflektere over de sosiale og kulturelle virkeligheter i Latin-Amerika, og øke sin interkulturelle forståelse. Det vil gjøre dem bedre i stand til å forstå og kommunisere med menneskene som bor der.

Den interkulturelle komponenten er integrert i seks didaktiske enheter, og er utarbeidet slik at studentene skal reflektere både over målkulturen og sin egen kultur. Slik blir de mer bevisste om ulikhetene mellom forskjellige kulturer og samfunn.

Boken er inndelt i seks didaktiske enheter: Migraciones, Lengua, Religión, Política y sociedad, Economía y sociedad, Arte y tiempo de ocio. Tekstene omhandler temaer som har stor relevans for å forstå latinamerikansk kultur og samfunn. Utvalget har også blitt gjort med tanke på kontraster i forhold til skandinavisk kultur og samfunn.

Maria C. Alvarez-Solar er førsteamanuensis ved Romansk Institutt ved Universitetet i Bergen.

Elisabeth Fonseca er tidligere professor ved universitetet i Costa Rica.

Forfattere:
ISBN:
9788245003604
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
291
Sociedad y cultura en América Latina