Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skriveverktøy
Forfattere:
ISBN:
9788211022608
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Signatur
Gå til ressurs
Skriveverktøy

Skriveverktøy
Interaktivt verktøy med skriverammer og eksempeltekster

Skriveverktøyet et gratis verktøy som gir eleven god støtte i arbeidet med å skrive fagtekster. Det er bygd opp som skriverammer, og til hver del av oppgaven får eleven tips og veiledning til hva avsnittet bør inneholde. Som modell for skrivingen får man også eksempeltekster, med et eget verktøy som viser bruken av virkemidler i teksten. I tillegg har skriveverktøyet refleksjonsspørsmål som skal hjelpe eleven i gang med analyse, samt en sjekkliste man går igjennom før levering. Kort sagt en uvurderlig støtte i oppgaveskrivingen!

Skriveverktøyet har vært tillatt brukt av Vg3-elever til eksamen.

  • Steg for steg-oppbygning av teksten
  • Eksempeltekster og filmer
  • Uthevinger virkemidler
  • Lettfattelig språk

Format
Språk
Ikke i ordinært salg
Antall
0,-

Bøker i samme serie