Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skriv! Les! 1
Språk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Skriv! Les! 1
Artikler fra den første nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy

Interessen for lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter har økt kraftig, i takt med at forskningen har bekreftet hvor grunnleggende lesing og skriving er for barn og unges læring og utvikling - ikke bare i norsk, men i alle fag. Skolen har i de senere årene gjennomgått store omveltninger, men tenkemåter og praksis endrer seg langsomt. Evalueringer viser at mye er som før når det gjelder lese- og skriveopplæring i norsk skole.

Denne boken formidler nyere nordisk forskning på feltet. Den inneholder også oversiktsartikler som drøfter forskningen på lesing og skriving - og på forholdet mellom de to ferdighetene.

Skriv! Les! er en ny arena innenfor nordisk forskning på lesing, skriving og literacy, som er etablert i samarbeid mellom Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning. Denne boka er den første utgivelsen i bokserien Skriv! Les!

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251928700
Utgitt:
Utgave:
1
Skriv! Les! 1