Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skolen og de utfordrende elevene
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
649,-

Skolen og de utfordrende elevene
Om forebygging og reduksjon av problematferd

Tiltak i skolen tar ofte utgangspunkt i egenskapsforklaringer; det vil si at årsaken til problemene tillegges eleven eller foreldrene. Slike tiltak har vanligvis liten varig effekt. Gjennom teori og praktiske eksempler viser forfatteren hvordan en mer sosialøkologisk tilnærming kan sette skolen i stand til å møte disse barna på en mer hensiktsmessig måte, som gir relativt raske og varige positive endringer i atferden: I stedet for å lete etter årsaker som en ikke kan gjøre noe med, rettes oppmerksomheten på de forhold som opprettholder problemene forhold som kan endres, og som bidrar til at problemene reduseres eller opphører helt.

Boken er skrevet for lærerstudenter og studenter ved spesialpedagogikk eller barnevern.

Terje Overland er førsteamanuensis og godkjent psykolog, med bred erfaring som lærer i grunnskolen og som foreleser ved ulike høgskoler.

Forfattere:
ISBN:
9788245003437
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
323
Skolen og de utfordrende elevene