Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skolefanen
Forfattere:
ISBN:
9788251925327
Utgitt:
Utgave:
1
Skolefanen

Skolefanen
Fra kampduk til merkevare : Trondheims skolefaner 1827-2010

Faner og bannere har lange historiske røtter over hele verden, både som symbol for makthavere og som kampduker i strid. Skolefanene er imidlertid et unikt norsk fenomen. Mens militære, religiøse og politiske faner har sterke tradisjoner internasjonalt, har ikke andre land en skolefanetradisjon som den norske. Den mest sannsynlige forklaringen er 17. maifeiringen og skoletoget. I denne boka presenteres skolefanene i Trondheim i tekst og bilder, helt fra de første som ble laget på 1800-tallet og fram til dagens faner. Utviklingen i Trondheim har paralleller andre steder i landet. Forfatterne ser på skolefanenes budskap og kunstneriske uttrykk i lys av norsk utdanningshistorie. Fanene er kulturhistoriske kilder som speiler skolens ulike kunnskapsregimer. Boka viser hvordan skolefanens funksjon har endret seg med tiden - fra å framstå som kampduk i de første tiårene, til å bli knyttet til skolenes merkevarebygging i nyere tid.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
439,-