Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skapende og kreativ læring
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788232101634
Utgitt:
Utgave:
1
Skapende og kreativ læring

Skapende og kreativ læring
Pedagogisk entreprenørskap i forskning og utvikling av læringsprosesser

I denne antologien diskuterer forfatterne hvordan pedagogiske og didaktiske tiltak kan fremme barn og unges kreativitet og skapende læring. Forfatterne kommer fra ulike fagmiljøer og har dermed forskjellige tilnærminger til begrepet pedagogisk entreprenørskap. Artiklene i boka er basert på forskning både i og utenfor skolen. Artiklene tar blant annet opp . Kunnskapsbygging, kreativitet og innovasjon i opplæringen . Entreprenørskap som ny lærerkompetanse og begrep i barnehagen . Skolebasert kompetanseutvikling ved bruk av drama . Kulturformidling i barnehagen med fokus på utemiljø og leker . Nyskapende pedagogikk med bruk av storyline . Estetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanningen . Styrking av elevenes læringsutbytte ved bruk av kreativitet og samtaler om litteratur . Utdanningsløpet til de kreative industriene . Bruk av REAL som arbeidsform i praktisk-pedagogisk utdanning

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
429,-