Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sikkerhet og omsorg
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Sikkerhet og omsorg
Møte med aggresjon og vold

Boken går gjennom en del forhold som er av betydning når en står overfor truende eller voldelige reaksjonsmåter i en arbeidssituasjon, både mht. forebygging, håndtering og videre behandling.
Innledningsvis tar forfatterne opp etiske spørsmål, ulike sider ved aggressiv atferd, forekomst av voldsproblemer og ulike behandlingstilnærminger. Hovedfokuseringen i boken er imidlertid på kommunikasjon og reaksjonsmåter i aggressive og voldelige konfliktsituasjoner, etterarbeid etter aggressive episoder, organisatoriske rammer og krav til arbeidsplasser hvor slike konfliktsituasjoner oppstår. Aktuelle lover og forskrifter blir også gjennomgått.

Boken retter seg særlig mot de som utdanner seg eller arbeider innen helse-, omsorg-, sosial- og skolesektoren, men den er også aktuell å bruke i politi- og fengselsvesenet og i andre konfliktutsatte arbeidsområder. Den er i hovedsak skrevet på grunnlag av forfatternes erfaringer fra sikkerhetspsykiatri og arbeid i sikkerhetspsykiatrien og med mennesker med psykisk utviklingshemming.
Sammen med boken følger det en cd-rom med filmsnutter som demonstrerer hvordan vi kan håndtere ulike voldelige situasjoner.

Bjørn Petter Hanssen er psykiatrisk hjelpepleier ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus i Bergen.

Oddvar Stakseng er utdannet vernepleier og er avdelingsleder ved Kompetansesenteret i habilitering for vaksne funksjonshemma i Hordaland fylkeskommune.

Arild Stangeland er avdelingssykepleier ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus i Bergen.

Ragnar Urheim er spesialist i klinisk psykologi og har magistergradseksamen i psykologi fra Universitetet i Bergen. Han har lang praksis fra arbeid med bl.a. psykiatriske pasienter med farlighetsproblemer og fengselsinnsatte med voldsproblemer.

Samtlige har holdt kurs og undervist i bl.a. aggresjon, voldsproblematikk og konflikthåndtering.

Forfattere:
ISBN:
9788276744583
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
158
Sikkerhet og omsorg