Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Signatur 2
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788252168754
Utgitt:
Utgave:
1
Trinn:
VG2
Signatur 2

Signatur 2
arbeidsbok : norsk vg2 yrkesfag

Signatur. Norsk for yrkesfaglig utdanningsprogram Vg1 og Vg2. Norsk påbygging Vg3.

- Marknadsleiar nå i ny utgåve!
- Ny og spenstig Signatur kjem våren 2013 i tråd med den nye læreplanen i norsk
- Ryddig og oversiktleg
- Nyskapande digital lærarressurs som elevane har stor glede av
- Elevnær og konkret

Signatur
er skriven for norsk for yrkesfaglege utdanningsprogram Vg1 og Vg2. Verket er enkelt og oversiktleg, og gir eit godt grunnlag for å kunne gå vidare med norsk påbygging Vg3. Signatur stimulerer elevane til å bli aktive deltakarar i skule- og samfunnsliv.

Signatur har ei tematisk kapittelinndeling som følgjer tema i læreplanen. Det faglege kunnskapsstoffet og ferdigheitsdelane i faget har kvar sine kapittel. Alle kapitla har varierte oppgåver som hjelper elevane til å forstå og utdjupe innhaldet i lærestoffet. Det er eit godt og variert utval skjønnlitterære tekstar og sakprosatekstar valde ut frå tema i læreplanen. Dette gjer det enkelt for elev og lærar å arbeide med det historiske og samanliknande perspektivet.

Signatur påbygging Vg3 er eit verk som samanfattar norsk Vg2 og Vg3 for dei som tek påbyggingskurset. Verket har ei oversiktleg og tematisk oppbygging som gjer det mogleg å komme gjennom mykje stoff på eitt år. Kvart kapittel viser til kva for mål i læreplanen elevane skal arbeide med.

Signatur er skriven av lektorar med brei erfaring i å undervise i norsk for yrkesfaglege utdanningsprogram i vidaregåande skule.

Komponenter:

Grunnbok
Arbeidsbok
Ressursperm for læreren

<a href="http://signatur.samlaget.no/">
Gå til Signatur gammelt fagnettsted</a>
<a href="http://signaturbm.portfolio.no/">
Gå til det nye fagnettstedet til Signatur fra 2013</a>
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
145,-