Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
Forfattere:
ISBN:
9788245019827
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
310
Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten

Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten

Retten til å bestemme over egen kropp er et grunnleggende utgangspunkt både i nasjonal lovgivning og etter menneskerettighetene. Det gjelder også i møte med helsepersonell som tilbyr helsehjelp av god kvalitet og ut fra de beste formål. Men hvor langt rekker dette synspunktet? Når må det likevel kunne gripes inn og gis hjelp uten samtykke, eventuelt under motstand?

I ni artikler drøftes ulike sider ved denne problematikken, som er særlig aktuell overfor enkeltpersoner med psykisk funksjonssvikt. Blant temaene som drøftes, er forholdet til internasjonale menneskerettigheter, forståelsen av ulike tvangsbegreper, forsvarlighet, involvering av pårørende, tvangsmedisinering i psykisk helsevern og rettssikkerhet for barn. Boken er et samarbeid mellom norske og danske rettsforskere, og inneholder både prinsipielle drøftinger og avklaring av mer konkrete problemstillinger.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
509,-