Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
699,-

Selskapsrett

Selskapsrett gir en innføring i norsk selskapsrett, herunder EUs selskapsrett og dennes betydning for norsk rett.

Forfatteren har lagt stor vekt på å få frem hovedlinjene og sentrale spørsmål innenfor selskapsretten. Både aksjeselskap og allmennaksjeselskap behandles inngående, i tillegg til at ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap og samvirkeforetak er gitt bred omtale. Spesielt behandlingen av aksjeselskap og allmennaksjeselskap er utvidet i denne utgaven. Boken gir dessuten en oversikt over forskjellige andre eierformer som forekommer i næringslivet i Norge, blant annet enkeltpersonforetak, helseforetak, stiftelse og NUF (Norsk filial av utenlandsk foretak).

Selskapsrett er oppdatert med ny rettspraksis og de seneste lovendringene.

Tore Bråthen arbeider som professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI, samt som professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.

Forfattere:
ISBN:
9788245043419
Utgitt:
Utgave:
7
Sider:
446
Selskapsrett