Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
565,-

Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære

I denne boka analyserer forfatteren sannnsynlighetsbegrepet og gjennomgår enkel hypotesetesting for ett og to utvalg. Emner som tas opp er:

  • sannsynlighetbegrepet
  • kombinatorikk
  • stokastiske variable
  • binomisk sannsynligheter
  • hypergeometriske sannsynligheter
  • normalfordelingen
  • estimering og hypoteseprøving i en og to populasjoner
  • analyse av data gjennom korrelasjon og regresjon

Mye av fagstoffet er knyttet til bruk av Excel, med eksempler på bruk av kalkulatorer (Texas og Casio).

Les også Sannsynlighetsregning i grunnskolen – en fagdidaktisk innføring av samme forfatter.

Forfattere:
ISBN:
9788293598114
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
376
Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære