Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
719,-

Samtaler med barn og ungdom
Medvirkning, kommunikasjon og metoder

Samtaler med barn og ungdom – medvirkning, kommunikasjon og metoder er en forskningsforankret og bredt anlagt grunnbok om ulike aspekter ved samtaler med sårbare og utsatte barn. Den handler blant annet om barn som medvirkende subjekter og deres rettigheter regulert via konvensjon og lovverk, om alliansearbeid, spørsmålsformer og de praktiske rammene for samtaler, om konsekvensene som traumer har for psykososial fungering og hukommelse, samt om innholdet i og effekten av tilrettelagte avhør. 

Gjennom bokens fire deler besvares blant annet følgende spørsmål:
  • Hva handler medvirkning om, og hvordan sikrer profesjonelle at barn og unge blir medvirkende agenter i egne liv?
  • Hvordan kan fagpersoner trekke veksler på kommunikasjonskunnskap for å skape gode samtaler med barn og ungdom?
  • Hva er kjernen i og hva skaper vendepunkter i endringssamtaler og bearbeidende samtaler?
  • Hvordan skape god allianse med barn og unge slik at fortrolighet etableres?
  • Blir barn og ungdom retraumatisert av å snakke om traumer som de har opplevd?
  • Hva er innholdet i og effekten av avdekkende samtaler og tilrettelagte avhør med barn og ungdom?   

Boken er skrevet for alle fagfolk som kommer i kontakt med barn og ungdom som er sårbare eller som har konkrete utfordringer. Den er særlig relevant i studier som barnevern, psykologi, (spesial-)pedagogikk og sosialt arbeid, samt en rekke videre- og masterutdanninger, for eksempel psykososialt arbeid med barn, helsesykepleie, og kurs ved PHS.

Øyvind Kvello har hovedfag i pedagogisk psykologi og doktorgrad i utviklingspsykologi. Han har flere spesialiseringer/fordypninger: familieterapi, kognitiv atferdsmodifikasjon, ADHD, seksuelle overgrep og tilknytning. Han har jobbet i ulike deler av det kommunale hjelpeapparatet og i spesialisthelsetjenesten, samt at han veileder mange hjelpetjenester for barn, unge og familier, og fagpersoner i spesialistløp. Kvello har vært ansatt ved flere norske universiteter og høyskoler, og undervist mange profesjonsgrupper, for eksempel psykologer, spesialpedagoger, barnevernspedagoger, barnehage- og grunnskolelærere, vernepleiere og helsesykepleiere. Han har publisert over 100 forskningsartikler og fagbøker. For tiden er han ansatt ved NTNU, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Høgskolen i Molde. 
Forfattere:
ISBN:
9788245034936
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Samtaler med barn og ungdom