Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Samtaleorientert matematikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
609,-

Samtaleorientert matematikk
et samspill mellom didaktiske og adidaktiske situasjoner

Mange elever tror at matematikk er å imitere det læreren viser på tavla. Men hva skjer med den matematiske samtalen når elevene selv må finne ut hvordan de skal løse oppgavene?

Et hovedpoeng i denne boka er didaktiske og adidaktiske undervisningssituasjoner. De første er situasjoner der læreren gir elevene mye støtte, mens de andre er situasjoner der elevene konstruerer kunnskapen selv. Når vi modellerer for elevene, tar vi fra dem deres kreative evner? Når vi viser dem løsningsmetoder, gir vi dem begrensninger og ikke muligheter? Hva skjer dersom vi lar elevene selv i mye større grad få samtale og diskutere seg fram til løsninger, med lærerens tilrettelegging, men uten lærerens hjelp?

Boka er satt sammen av kapitler som setter søkelyset på ulike sider ved samtaleorientert matematikkundervisning ut fra Brousseaus (1997) teori om didaktiske situasjoner. Kapitlene bygger på forskningsresultater fra LaUDiM-prosjektet. 

Boka er skrevet for lærere og lærerstudenter, primært på masternivå.

Oda Tingstad Burheim, Heidi Dahl, Torunn Klemp, Frode Rønning og Heidi Strømskag har vært bidragsytere i boka, sammen med Vivi Nilssen og Siri-Malén Høynes som er bokas redaktører. 


Vivi Nilssen er professor i pedagogikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun har lang erfaring som lærer og lærerutdanner. Mange års forskning på begynneropplæring og veiledning av lærerstudenters undervisning i matematikk er publisert nasjonalt og internasjonalt. 

Siri-Malén Høynes er førsteamanuensis i matematikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun har publisert forskning nasjonalt og internasjonalt på området lærerstudenters undervisning i matematikk. 
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245031959
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
300
Samtaleorientert matematikk