Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
569,-

Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak
Integrert behandling av rus og psykiske lidelser

Samtidig rus og psykisk lidelse innebærer ofte et komplekst og mangefasettert tilstandsbilde, med mange potensielle problemområder. Ulike og ofte organisatorisk separate helse- og sosialtjenester er relevante i den sammenheng, periodevis eller langsiktig, hvor disse lidelsene må behandles samtidig på veien mot et bedre liv.

Denne boken trekker veksler på forfattere med lang erfaring i ROP-feltet, både klinisk og akademisk, hvor blant annet følgende spørsmål belyses: Hvordan gi best mulig integrert og helhetlig behandling? Hvilke samhandlingsmodeller anbefales, og hvordan få til lokalt samarbeid mellom ulike tjenestenivåer? Hvilken basiskunnskap og kompetanse innen rus og psykiske lidelser burde alle ha uansett hvor de jobber? Hvordan kan du bistå i en annen persons bedringsprosess?

Boken beskriver en rekke relevante fagområder for å få til et godt tjenestetilbud for personer med ROP-lidelser:
 • Integrert behandling i praksis
 • ACT og FACT
 • Bolig og bo-oppfølging
 • Vold og suicidalitet
 • Kartlegging og utredning
 • Rus og avhengighet
 • IPS og arbeid
 • Kriminalomsorgen og politi
 • Oppfølging av somatisk (u)helse
 • Fastlegens rolle
 • Oppfølging og involvering av pårørende
 • Brukermedvirkning
 • Recovery-orienterte tjenester for personer med ROP-lidelser
Boken er relevant i en rekke helse- og sosialfaglige utdanninger, og nyttig for alle som følger opp personer med rus og psykiske lidelser, uavhengig av profesjon, enten de jobber kommunalt, i spesialisthelsetjenesten, er fastlege eller jobber i somatikken.

Tore Willy Lie har bachelorgrad i psykologi og master i psykisk helsearbeid. Han har tidligere jobbet ved flere typer enheter i spesialisthelsetjenesten, vært operatør på Hjelpelinjen for spilleavhengige, og hatt oppdrag for Helsedirektoratet. Lie er faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

Lars Lien er lege og spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Han er for tiden leder i Norsk psykiatrisk forening og professor i psykiatri ved Høgskolen i Innlandet, samt faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245035599
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
344
Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak