Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Samisk i norskfaget - fra plan til praksis
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 02.08.2022
429,-

Samisk i norskfaget - fra plan til praksis

Gjennom opplæringen skal elevene i den norske skolen få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. De skal også lære om mangfoldet og variasjonen i samisk kultur og samfunnsliv. 

Denne ressursboka skal bidra til at lærere får et godt grunnlag for å undervise om urfolkstematikk, og den skal hjelpe lærerstudenter og lærere til å ivareta intensjonene i gjeldende planverk om samisk i norskfaget.

Åse Mette Johansen er førsteamanuensis og Hilde Sollid er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet.
Forfattere:
ISBN:
9788245038552
Utgitt:
Utgave:
1
Samisk i norskfaget - fra plan til praksis