Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Samfunnsfarmasi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
759,-

Samfunnsfarmasi
Legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse

Dette er den første norske lærebok i samfunnsfarmasi, nå i revidert utgave. Boken omhandler farmasøyters oppgaver og ansvar i samfunnet og legemidlers betydning for folkehelsen i ulike faser av livet. Den gir innsikt i farmasiens historie, profesjons- og yrkesarenaer og følger legemidlet fra idé og klinisk utprøving til markedsføring og alminnelig bruk i befolkningen.

Forfatterne ser nærmere på helsevesenet og apotek- og legemiddellovgivningen samt det globale legemiddelmarkedet. Boken gir også en introduksjon til legemiddelepidemiologi og -økonomi og en innføring i helsebegrep og sosial ulikhet i helse.

Boken retter seg særlig mot farmasistudenter på bachelor- og masternivå.

Anne Gerd Granås er professor ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Kjersti Bakken var førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, men er nå pensjonist.

Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Forfattere:
ISBN:
9788245024562
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
428
Samfunnsfarmasi