Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
329,-

Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet 2.utgave, e-bok

Denne reviderte utgaven av boken gir barnehagelærerstudenter og barnehagelærere en innføring i utvalgte samfunnsfaglige temaer knyttet til Kunnskapsdepartementets rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra 2017. 

Hvert kapittel består av en fagdel som følges opp av didaktiske refleksjoner omkring hvordan det aktuelle samfunnsfaglige temaet kan tas opp og arbeides med i barnehagen.
Temaer som blir behandlet i boken, er barndom og oppvekst i historisk perspektiv, kjønn, likestilling og moderne familieformer, barnehage og familie i samarbeid og samspill, barnehagen i nærmiljøet, Norge som flerkulturelt samfunn, samene som urfolk og kulturell minoritet, og barns rettigheter. 

Tone Aarre er førstelektor i samfunnsfag ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet. 
Kari Blom var førsteamanuensis samme sted, og hun var også rektor ved Høgskolen i Bergen i seks år.
Forfattere:
ISBN:
9788245043600
Utgitt:
Utgave:
1
Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet 2.utgave, e-bok