Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Samer sør for midnattssola
Forfattere:
ISBN:
9788245017182
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
650
Samer sør for midnattssola

Samer sør for midnattssola
Sørsamenes historie, kultur og levemåte

Samer sor for midnattssola er den forste storre og helhetlige framstillingen om sorsamenes historie bade i Norge og i Sverige. Sorsamene har en annen historie enn samene lenger nord, bade nar det gjelder sprak, historiske utviklingstrekk og naringsdrift. Deres tradisjonelle tilholdssteder nar det gjelder reindrifta, har vart fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sor og i Sverige fra Tärnaby i nord til Idre i sor. Arkeologiske undersokelser har vist at sorsamene i tidligere tider holdt til i et langt storre omrade. I Sor-Norge er det spor etter dem helt ned til Valdres, Hallingdal og Sor-Osterdalen og i Sverige ned til Dalarna og lenger ostover mot Bottenviken.

Sorsamene tilhorer urbefolkningen i Norge og Sverige pa lik linje med samene lenger nord, men de er i stor grad blitt oversett. I de vanlige historiebokene er sorsamene i liten grad nevnt. Det er merkelig at historikere ikke har anerkjent sorsamene tilstrekkelig til a gi dem plass i historieframstillinger verken i Norge eller Sverige, og helt til i vare dager har enkelte anerkjente historikere framstilt sorsamenes historie feil. Sorsamene har bodd og virket i Midt-Skandinavia like lenge som den norrone befolkningen, men er en minoritet.

Likevel har denne minoritetsgruppen en saregen historie som viser at de har en levedyktig livsform og kultur, sjol om de har bodd i de minst gjestmilde strok av Midt-Skandinavia. Derfor er deres kultur blitt sapass unik.

 

Leif Braseth (f. 1932) har en allsidig yrkesbakgrunn som spenner fra tommerhogging og tommerfloting til undervisning pa alle trinn fra smaskole til Norges musikkhogskole. Han har dessuten vart skolekonsertsjef og programsjef i Rikskonsertene, og han er journalist og forfatter.