Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Samarbeidsprosesser på byggeplassen, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
449,-

Samarbeidsprosesser på byggeplassen, e-bok

Denne boka handler om å skape gode samarbeidsrelasjoner på byggeplassen. Ved hjelp av eksempler fra byggeprosjekter drøfter boka hvordan struktur og systematikk på den ene siden og relasjonsbygging og interaksjon på den andre siden utgjør elementer som sammen kan skape det gode og produktive samarbeidet. Dermed er boka et supplement til annen faglitteratur som gir generelle beskrivelser av prosjekter, prosjektledelse, prosjektarbeid og planleggingsmetodikker for gjennomføring av prosjekter. Denne bokas innhold forholder seg konkret til gjennomføring av prosjekter på byggeplass.

Boka er ment som pensumlitteratur for studenter som skal lære om prosjektledelse og -gjennomføring på bachelor- og masternivå og på fagskoler. I tillegg vil boken være nyttig for ledere på ulike nivåer i byggeprosjekter, i roller som baser, formenn og prosjektledere. 
Boka har et enkelt og tydelig fagspråk, den bygger på forskning og teoriutvikling, og gir tallrike eksempler fra faktisk prosjektgjennomføring.

Forfatteren Sol Skinnarland har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til byggebransjen, der tverrfaglig samarbeid har blitt tematisert og problematisert. Hun tok i 2013 doktorgraden over samme tema som denne boka. Skinnarland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, hvor hun foreleser på masterprogrammet i organisasjon og ledelse.
Forfattere:
ISBN:
9788245043174
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
207
Samarbeidsprosesser på byggeplassen, e-bok