Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Samarbeidets kunst i ledelse, veiledning og læring
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Samarbeidets kunst i ledelse, veiledning og læring

Å samarbeide og lede andre er en kunst som må læres!
I denne boken får du faglige innspill til hvordan du kan lære å lede andre.
Samarbeid er sentralt i mange av livets gruppesamspill; derav samspill i familiegrupper, læringsgrupper, teamarbeid, lagspill, veiledningsgrupper, ledergrupper, kollegaveiledningsgrupper etc. En kan ikke ta for gitt at samarbeid fungerer uten å arbeide med å bli bedre samarbeidspartnere. Typiske områder for samarbeid i denne boken er veilednings- og hjelperelasjoner, lærings- og formidlingsprosesser og ledelse.
I boken gis bla eksempler på hvordan ledere kan samarbeide og forberede seg på å lede og fasilitere en gruppeutviklingsprosess, der temaet er å "bli sjef i eget liv". Samarbeidets kunst kan bla sees som en innstilling om å virkeliggjøre det "mindfulle" oppmerksomme nærværet på seg selv og den årvåkne varheten for de(n) andre i samarbeidet. Samarbeid i grupper kjennetegnes ofte av kaotiske og til dels konfliktfylte faser. Som leser får du kunnskap om hvordan du gjennom konflikter og negative relasjoner kan utvikle et positivt samarbeid.
Boken retter et særlig fokus mot en relasjonell forståelse som betingelse for samarbeidsforståelse. Den er aktuell for ledere, veiledere, utdannere og studenter som selv leder og blir ledet individuelt og i grupper.

Ragnvald Kvalsund er professor og studieprogramleder for masterprogrammet i rådgivning ved NTNU samt professor II ved Haraldsplass Diakonale Høgskole.
Kristin I.S. Meyer var høgskolelektor ved Haraldsplass diakonale høgskole fra 1979 - 2010 og har arbeidet med veiledning siden 1985, blant annet i samarbeid med Kvalsund.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232103676
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
178
Samarbeidets kunst i ledelse, veiledning og læring