Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Salmevalg
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Bestillingsvare
169,-

Salmevalg
Salmeforslag til første tekstrekke

Salmene går som en rød tråd gjennom gudstjenesten. Det er en spennende oppgave å velge salmer til en gudstjeneste. Utfordringen er å velge salmer som gir gudstjenesten en god flyt fra ledd til ledd samtidig som salmene både skal kommentere og utdype gudstjenestens tekster og tema. 

Det kan være en god hjelp å benytte seg av salmeforslag som andre har laget. Men bruk dem som inspirasjon og veiledning. Enhver gudstjeneste er en unik hendelse. Gudstjenesten skjer lokalt, og det må den bære preg av, ikke minst gjennom salmevalg.

Med dette heftet ønsker vi å gi hjelp til å velge salmer til menighetens hovedgudstjeneste. Vi håper boken vil være en nyttig bruksbok, oppslagsbok og til inspirasjon for de salmevalg som gjøres lokalt.

Forfattere:
ISBN:
9788251408431
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
63
Salmevalg