Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Salg, service og sikkerhet. Sikkerhet
Forfattere:
ISBN:
9788278023297
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
238
Gå til ressurs
Salg, service og sikkerhet. Sikkerhet

Salg, service og sikkerhet. Sikkerhet
Service og samferdsel vg2. bm

Denne boka dekker læreplanmålene i sikkerhet, ett av de tre felles programfagene på Vg2 i programområdet salg, service og sikkerhet i utdanningsprogrammet for service og samferdsel. Lærestoffet er organisert i 16 kapitler fordelt på fire hoveddeler. Hvert kapittel har flere «Test deg selv»-spørsmål og en rekke oppgaver av forskjellig type og vanskelighetsgrad. Bak i boka finner du en liste med nyttige nettadresser som har med sikkerhet å gjøre.

Mange elever synes at sikkerhetsfaget, og særlig metoden, er vanskelig å få tak på. For å lette innlæringen er det brukt mange eksempler fra dagliglivet. Dessuten er det lagt vekt på å fremstille stoffet på en enkel og logisk måte, og valget av illustrasjoner og elementer i layouten bygger opp om dette.

Det har kommet en ny og revidert utgave av boka (3. utgave). ISBN: 9788211021892

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
425,-