Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Ikke i ordinært salg
179,-

Salg, service og sikkerhet. Sikkerhet (Brettbok)
Service og samferdsel vg2

Denne boka dekker læreplanmålene i sikkerhet, ett av de tre felles programfagene på Vg2 i programområdet salg, service og sikkerhet i utdanningsprogrammet for service og samferdsel. Lærestoffet er organisert i 16 kapitler fordelt på fire hoveddeler. Hvert kapittel har flere «Test deg selv»-spørsmål og en rekke oppgaver av forskjellig type og vanskelighetsgrad. Bak i boka finner du en liste med nyttige nettadresser som har med sikkerhet å gjøre.

Mange elever synes at sikkerhetsfaget, og særlig metoden, er vanskelig å få tak på. For å lette innlæringen er det brukt mange eksempler fra dagliglivet. Dessuten er det lagt vekt på å fremstille stoffet på en enkel og logisk måte, og valget av illustrasjoner og elementer i layouten bygger opp om dette.

Det har kommet en ny og revidert utgave av boka (3. utgave). ISBN: 9788211021892
Forfattere:
ISBN:
9788211022516
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
258
Trinn:
VG2
Salg, service og sikkerhet. Sikkerhet (Brettbok)