Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Salg, service og sikkerhet. Økonomi og administrasjon, Brettbok
Språk
Bokmål Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
179,-

Salg, service og sikkerhet. Økonomi og administrasjon, Brettbok
Service og samferdsel vg2

Denne boka dekker teorimålene i læreplanen i økonomi og administrasjon, ett av de tre felles programfagene på Vg2 i programområdet salg, service og sikkerhet i utdanningsprogrammet for service og samferdsel.

Økonomi og administrasjon inneholder mange temaer. Økonomitemaer er en stor del av denne boka. Økonomi handler om å forvalte knappe ressurser på en fornuftig måte og er derfor en del av allmenndanningen i samfunnet.

Den andre delen av boka tar for seg temaer som vi med en fellesbetegnelse kan kalle administrasjon. Det handler om å lede bedriften og menneskene som arbeider der. Menneskene i bedriften står sentralt i temaene ansettelse og opplæring av nye medarbeidere, organisasjon og ledelse.

Et sentralt mål i læreplanen er at elevene skal kunne bruke digitale redskaper i økonomi, sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner. For å kunne realisere dette målet anbefaler vi at det blir tatt i bruk
  • et generelt kontorautomasjonssystem
  • et administrativt IKT-system
Økonomiforlaget har programvarebøker som egner seg godt til opplæring både i Microsoft Office og Mamut Business Software. Nærmere informasjon finnes i vår katalog eller på våre nettsider.
Forfattere:
ISBN:
9788211022493
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
285
Trinn:
VG2
Salg, service og sikkerhet. Økonomi og administrasjon, Brettbok