Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sagmaskiner
Forfattere:
ISBN:
9788211032652
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
88
Trinn:
VG3
Sagmaskiner

Sagmaskiner
Fagbok treindustri

Sagmaskiner tilhører en
serie på i alt 12 bøker som Fagbokforlaget
i samarbeid med Stiftelsen Norges Byggskole
gir ut i 2019/2020. De bygger på tidligere
utgivelser av fagbøker innen trelastfaget,
utgitt av Norges Trelastskole.
Målgruppen for denne serien er lærlinger og
praksiskandidater som skal forberede seg til
tverrfaglig teoretisk eksamen i Trelastfaget Vg3.
Alle bøkene i serien er oppdatert til forholdene
innen faget anno 2019.
Stiftelsen har som overordnet målsetning å
fremme kompetansen i treindustrien og byggenæringen
for øvrig, og er glad for den fornyelsen av
fagstoffet som disse bøkene nå gir mulighet for. Ved
siden av Produksjon av høvellast utgjør utgivelsene
i alt disse titlene:
1. Høvelmaskiner
2. Norsk treindustri - en bransjeoversikt
3. Produksjon av høvellast
4. Sortering av trelast
5. Produksjon av skurlast
6. Tørking og energiproduksjon
7. Treteknologi
8. Verktøyhold
9. Styrings - og reguleringsteknikk i trelastindustrien
10. Kvalitetssikring i trelastindustrien
11. Produksjon av limtre

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
195,-