Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
SVAR, Brettbok
Språk
Bokmål Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
121,-

SVAR, Brettbok
Hvordan besvare oppgaver i rettslære

SVAR – slik løyser du på oppgåver i rettslære er ein del av læreverket for rettslærefaget i vidaregåande skule. For å oppnå gode resultat i faget må fagkunnskapen materialisere seg i gode oppgåvesvar.

SVAR viser korleis du kan svare på oppgåver ved bruk av juridisk metode, og inneheld mange oppgåver med kommenterte løysingsforslag.

Boka har tre delar:

DEL I er ein generell del om metode. Her blir det presentert ein grunnmodell for å svare på både praktiske og teoretiske oppgåver.

DEL II er ein fagspesifikk del med råd og tips til dei enkelte rettsområda. Denne delen inneheld oppgåver med løysingsforslag som tek føre seg typiske problemstillingar innanfor kjøpsrett, avtalerett, erstatningsrett, forvaltningsrett, menneskerettar, arverett, arbeids- og diskrimineringsrett og strafferett.

DEL III handlar om både munnleg og skriftleg eksamen. Her finn du fleire døme på munnlege oppgåver med løysingsforslag, og du får løysingsforslag til skriftlege oppgåvesett.

Læreverket for rettslære omfattar elles desse delane:

  • Rettslære 1
  • Rettslære 2
  • Nettressursar for elev og lærar
  • Lovsamling

Forfattere:
ISBN:
9788211035356
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
279
Trinn:
VG3, VG2
SVAR, Brettbok