Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen

Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen er en bok om nye ideer i musikkundervisningen. Vi blir presentert for arbeidsmåter som vektlegger rytme og samspill, lek og improvisasjon, perkusjon og dans. Arbeidsmåtene setter den menneskelige stemme og kropp i sentrum. Ideene er blitt utviklet gjennom flere år og bygger på lang erfaring fra arbeid med barn i klasserommet. Fire samarbeidende grunnskolelærere fra ulike skoler har spilt en viktig rolle i dette arbeidet.

Bokens første del gjør rede for idégrunnlaget ved at den diskuterer og konkretiserer sentrale begreper og prinsipper. Dette blir konkretisert med noteeksempler og aktivitetsbeskrivelser i bokens andre del.

Boken henvender seg først og fremst til lærerstudenter og grunnskolelærere, men kan også være interessant for andre musikk- og kulturarbeidere.

Video
Det er også utgitt en video med samme tittel. Gjennom utdrag fra undervisningssituasjoner og kommentarer fra de involverte lærerne legges det vekt på å få illustrert mange ulike arbeidsmåter som setter den menneskelige stemme og kropp i sentrum.


Torunn Bakken Hauge er førstelektor på musikkseksjonen ved Høgskolen i Bergen.
Hun har hovedfagseksamen i musikkpedagogikk og solid undervisningserfaring fra grunnskole, barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanning


Catharina Christophersen er professor i musikkpedagogikk ved Høgskolen i Bergen og underviser i didaktikk og rytmisk musikk-pedagogikk.
Hun har flere års undervisnings-erfaring fra grunnskole.


Forfattere:
ISBN:
9788276745252
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
192
Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen