Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rom for læring
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
569,-

Rom for læring
Læringsmiljø og pedagogisk analyse

Hvordan gi læreren rom for læring?

Refleksjon og pedagogisk analyse er sentrale begreper i utvikling av skolens læringsmiljø. Ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, utvikles ny kunnskap i arbeidet med å implementere strategier for skoleutvikling. I flere hundre skoler arbeides det systematisk med å utvikle læringsmiljøet. Med utgangspunkt i forskning viser boka hvordan lærere, skoleledere, PP-rådgivere og skoleeiere utvikler et positivt og inkluderende læringsmiljø gjennom bruk av strategien Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

Fagtekstene utdyper forskningen og teoriene bak strategien for å oppnå varig endring i skolekulturen:
. Læringsmiljøets betydning for elevens læring
. Pedagogisk analyse
. Relasjonelle ferdigheter
. Utvikling av skolens kultur
. Skoleledere i utviklingsprosesser
. Analyse og refleksjon i lærergruppa
. Å utvikle en lærende organisasjon
. PP-tjenestens rolle i læringsmiljøutvikling
. Skoleeiers ansvar og muligheter i utvikling av en inkluderende skole
. Kunnskapskildene
. LP-modellen en innovasjonsstrategi
. Evaluering en viktig del av skoleutvikling

Tre av fagtekstene er i form av dokumentarfortellinger hvor forskning om hva som skaper godt læringsmiljø, vises i praksis. Teori og forskningsresultater fra de øvrige fagtekstene flettes her inn i pedagogenes hverdag.

Tekstene henvender seg til lærere, skoleledere, PPT, skoleeiere, skoleforskere og studenter på masternivå.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245012194
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
244
Rom for læring