Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rom for anerkjennelse i utdanningssystemet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Rom for anerkjennelse i utdanningssystemet

Andrew Kristiansen presenterer leseren for fenomenet anerkjennelse, og utdyper hvorfor anerkjennelse er så viktig i forhold til unge menneskers selvutvikling, opplevelse av rettferdighet og utvikling av identitet. Boken bringer sammen psykologiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver, og utfordrer rådende oppfatninger av anerkjennelse innenfor utdanningsfeltet.
Utdanningssystemet stiller bestemte krav og gir noen stemmer forrang fremfor andre, slik at mange unge ikke opplever å bli sett eller hørt. Ved hjelp av anerkjennelse kan læreren gjøre disse mer synlige og la deres stemmer bli hørt. Anerkjennelse fjerner ikke i seg selv grunnlaget for urettmessige forskjeller og ulikheter eller krenkelser, men vil bidra til å gjøre det mer håndterlig.
Boken retter seg mot alle som har, eller forbereder seg på å få, oppdragelses- og opplæringsansvar for barn og ungdom i barnehagen, skolen og innen høyere utdanning.
Andrew Kristiansen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø.

Forfattere:
ISBN:
9788232102655
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
140
Rom for anerkjennelse i utdanningssystemet