Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
1 129,-

Revisorloven og revisjonsforordningen
Kommentarutgave

Boken er ment som oppslagsbok for praktiserende revisorer, lærebok for revisorstudenter og opplysningskilde for andre som ønsker mer kunnskap om regelverket for revisjon og revisorer. Boken er også relevant for medlemmer av styrer og revisjonsutvalg som ønsker mer kunnskap om hvilke oppgaver og ansvar som knytter seg til disse rollene. 

Boken inneholder fyldige kommentarer til hver av bestemmelsene i revisorloven og til revisjonsforordningens artikler. Kommentarene til revisjonsforordningen er begrenset til de delene som gjelder revisjon av foretak av allmenn interesse og oppgavene til styrer og revisjonsutvalg i slike foretak. Lovteksten og de norske versjonene av revisjonsdirektivet og revisjonsforordningen er vedlagt. Som vedlegg følger også et lovspeil. 

Roger Kjelløkken er statsautorisert revisor og partner i PwCs fagavdeling og har tidligere vært ansatt i flere revisjonsfirmaer og som fagsjef i Revisorforeningen. Han har også vært regnskapssjef. Roger er ansatt som seniorforeleser ved NHHs Masterprogram i regnskap og revisjon (MRR). Han har skrevet en rekke artikler om revisjonsfaglige emner, er medlem av DnRs revisjonskomité og er mye brukt som foreleser. 
Terje Granvang er advokat og partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Han har bred erfaring som prosessfullmektig i store og kompliserte tvistesaker og har representert revisorsiden i flere av de største revisoransvarssakene i Norge. Terje underviser mastergradsstudenter ved NHH i revisorloven og var medlem av underlovutvalget til revisorloven. Han har i mer enn 20 år forelest i erstatningsrett for studenter ved Det juridiske fakultet i Oslo. 
Barbro Bruu er statsautorisert revisor og ansatt i PwCs fagavdeling. Hun har tidligere erfaring fra flere revisjonsfirmaer. Hun har vært ansatt i DnR, hvor hun også var styremedlem og hadde ansvar for foreningens kvalitetskontroll. Hun har også vært konserncontroller. Barbro er medforfatter av boken Økonomisk kriminalitet, trusler og tiltak og har skrevet flere artikler om revisjonsfaglige emner. Hun er mye brukt som foreleser. 
Anders Ellefsen er statsautorisert revisor og partner i PwC. Han er oppdragsansvarlig revisor for en variert portefølje av mellomstore og større selskaper, med hovedvekt innen handel, industri og prosjektbasert virksomhet. Anders er ansvarlig for gjennomføring av interne kvalitetskontroller i PwCs norske revisjonsvirksomhet.
Eirik Nakstad er advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Han arbeider hovedsakelig med store og komplekse tvistesaker, særlig innen styre- og revisoransvar. Eirik underviser mastergradsstudenter ved NHH i revisorloven. Han har forelest for studenter og vært sensor i flere emner ved Det juridiske fakultet i Bergen. 
Forfattere:
ISBN:
9788245021561
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
700
Revisorloven og revisjonsforordningen