Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
899,-

Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol

Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet markerer i 2017 at det er 30 år siden virksomheten ble organisert som selvstendig enhet på fakultetsnivå. Fakultetet har vokst siden starten på 80-tallet, og det internasjonale trekket er blitt sterkere.

Gjennom denne boka vises noe av bredden i forskningsmiljøet. Etableringen av K.G. Jebsens-senter for havrett i 2013 medførte en sterk satsing på spørsmål knyttet til havrett, fiskeri, miljø og ressursforvaltning i havet. Naturlig nok har mange av dem som er tilknyttet senteret, bidratt med artikler innenfor disse fagområdene.

Tematisk er det likevel et større spenn i tekstene, som også omhandler spesiell forvaltningsrett, tingsrett, konstitusjonell rett, internasjonal privatrett, sivilprosess, samerett, barnerett, menneskerettigheter og kjøpsrett.

Bokas redaktører, Trude Haugli, Gunnar Eriksen og Ingvild Ulrikke Jakobsen, er alle professorer ved Det juridiske fakultet.

Forfattere:
ISBN:
9788245023138
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
372
Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol