Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rettslære 1 (2017)
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
259,-

Rettslære 1 (2017)

Læreboka er skrevet for programfaget Rettslære 1 i studiespesialiserende programområde i den videregående skolen. Læreverket består av
  • Lærebok
  • Lovsamling (oppdateres hvert år)
  • Fagnettsted for elev og lærer

Denne 5. utgaven av Rettslære 1 framstår som en helt ny bok i forhold til tidligere utgaver. Familieretten er omstrukturert og utvidet med nytt stoff. Det er derfor blitt en mer samlet framstilling av sentrale lover som barnelova, vergemålsloven og ekteskapsloven. Arveretten er grundigere framstilt på sentrale områder, for eksempel om livsdisposisjoner og dødsdisposisjoner, herunder testamenter. Likestillingsretten og arbeidsretten er omstrukturert, og viktige deler om tilsetting, oppsigelse og avskjed har fått grundigere behandling. Strafferetten er skrevet helt om på grunnlag av ny straffelov.

Hasse Bergstrøm er cand.jur. og cand.oecon. fra Universitetet i Oslo. Han har mer enn 35 års erfaring fra undervisning i videregående skole, og en del år ved lærerutdanningen (ILS) ved UiO. Han har lang erfaring som lærebokforfatter.
Forfattere:
ISBN:
9788211023360
Utgitt:
Utgave:
5
Sider:
368
Rettslære 1 (2017)