Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
239,-

Rettslære 1 (2015), d-bok
For programfaget rettslære 1

Læreverket er skrive for programfaget rettslære 1 i vidaregåande skule. Boka gir grundege forklaringar på enkelte område, så boka kan passe godt for selvstudiar. Boka har samandrag av nye, sentrale dommar frå Høgsterett, og det er utvikla mange nye praktiske oppgåver. I Rettslære 1 d-bok er det eit oppdatert kapittel 6 med ny straffelov implementert.

Komponentar:
- Grunnbok
- Lovsamling
- Fagnettstad for elev
- Fagnettstad for lærar
- d-bok

Hasse Bergstrøm er cand.jur. og cand.oecon. frå Universitetet i Oslo. Han har meir enn 35 års undervisningserfaring i faga, og frå lærarutdanninga (ILS) ved UiO. Bergstrøm har lang erfaring som lærebokforfattar.

Rettslære 1, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Rettslære 1, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.

 

 

 

 

Forfattere:
ISBN:
9788211023124
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
320
Trinn:
VG2
Rettslære 1 (2015), d-bok