Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Resiliens i skolen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Resiliens i skolen
Om hvordan skolen kan bidra til livsmestring for sårbare barn og unge. teor

Hvorfor klarer noen elever seg bra på tross av en vanskelig oppvekst?
Forfatterne tar utgangspunkt i livshistorien til fem informanter som har vært utsatt for ulike typer risiko i oppveksten. Sitater fra disse livshistoriene gjennomsyrer boka og gjør den levende og leservennlig.

Boka har et spesielt fokus på skolen og lærernes rolle med hensyn til å se elever som sliter. Sentralt her står det å lete etter ressurser og sterke sider for å styrke elevenes selvoppfatning og livsmestring.

Boka er delt opp i en teoridel og en tiltaksdel. I teoridelen presenteres teori om resiliens, risiko- og resiliensfaktorer, kjennetegn ved risikobarn og ved resiliente barn. Videre omtales den sentrale betydningen som «den gode lærer», «den gode samtale» og et godt skole hjem-samarbeid har for utsatte elevers resiliente utvikling. I tiltaksdelen presenteres ulike tips og forslag til hvordan skolen kan legge til rette for at sårbare elever kan få en positiv utvikling, til tross for at de har vært utsatt for risiko.

Maila Inkeri Olsen arbeider som lærer og avdelingsleder ved en sosialmedisinsk institusjon for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Karen Marie Traavik arbeider som sosialpedagogisk rådgiver.

Forfattere:
ISBN:
9788245007350
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
224
Resiliens i skolen