Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Repetisjonshefte til examen philosophicum
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
329,-

Repetisjonshefte til examen philosophicum
Kort fremstilling av filosofihistorien og vitenskapsteorien

Innholdet i boken faller i tre hoveddeler:

I. Filosofiens historie starter ed naturfilosofene og ender med Sartres tenkning. Sentrale tenkere som Platon, Aristoteles, Augustin, Aquinas, Bacon, Descartes, Hume Kant m.fl. blir kortfattet fremstilt.

II. Språk- og argumentasjonsteori tar opp generell språkteori med vekt på syntaks, semantikk og pragmatikk, samt sentrale begreper hentet fra argumentasjonsteorien, f.eks. logisk gyldighet og logisk form.

III. Vitenskapsfilosofi omfatter begreper knyttet til hypotetisk-deduktiv metode, hermeneutisk metode og forklaringer.

Boken er tilpasset det nye pensum i examen philosophicum og anbefales brukt til repetisjon for studenter.

Ralph Henk Vaags er amanuensis i filosofi ved Høgskolen i Lillehammer og har forelest ved Universitetet i Oslo i flere år, bl.a. til examen philosophicum.

Forfattere:
ISBN:
9788276743180
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
149
Repetisjonshefte til examen philosophicum