Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rendezvous of European legal cultures
Språk
Engelsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
559,-

Rendezvous of European legal cultures

Rett er kultur gjennom at den ikkje berre er eit spørsmål om lover og handhevingsorgan, men òg om førestillingar og forventningar. Desse vert endra kontinuerleg gjennom observasjonar av framand rett. Slik kan ein seie at alle europeiske rettskulturar eigentleg er samanblanda rettskulturar, og at møtet mellom det framande og heimlege utgjer sjølve kjernen i ein rettskultur. Dette gjer at internasjonaliseringa av retten ikkje er noko nytt. Samstundes er omfanget og tempoet sjeldan stort fordi ulike rettskulturar møtest i Menneskeretts- og EF-domstolen. Det er tema i Rendezvous of European Legal Cultures, saman med korleis den nordiske og samiske rettskulturen plasserar seg i høve til dei nasjonale og den europeiske rettskulturen.Boka er skriven for studentar i komparativ rett, og høver for alle som er interesserte i internasjonaliseringa av retten.Jørn Øyrehagen Sunde er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og rådgjevar i historiske spørsmål ved museet Baroniet Rosendal.Kompendiet vil foreligge som ferdig bok i desember 2009.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245008401
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
220
Rendezvous of European legal cultures