Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Rekrutterings- og intervjuteknikk
Om bruk av effektive rekrutteringsmetoder

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet. Denne boka gir en grunnleggende innføring i hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. 

Innledningsvis behandler forfatteren de trendene vi ser innenfor rekruttering, og hvordan
rekrutteringsprosessen optimalt bør være. Deretter diskuteres hva som kjennetegner gode
medarbeidere, og hvordan de bør ansettes og introduseres i organisasjonen, før relevante lover og retningslinjer trekkes frem.

Boka gir så en innføring i personlighet og evner som er sentrale elementer i vurderingen av om en person er egnet for en bestemt stilling.

Videre omtales ulike metoder i jobbanalysen for å sikre en god kravspesifikasjon før man går i gang med selve rekrutteringsprosessen. Selve utvelgelsesprosessen behandles grundig, og de mest brukte utvalgsmetodene gjennomgås detaljert. 

Forfatteren viser også en oversikt over DNV GL-sertifiserte tester. Avslutningsvis er det et kapittel med den mest relevante statistikken for dem som arbeider profesjonelt med rekruttering.

Den nye versjonen av boka er oppdatert med nyere forskning innen faget, herunder e-rekruttering, videobaserte intervjuer og spillbaserte tester (gamification), samtidig som den presenterer flere praktiske eksempler. 

Boka dekker kompetansekravene i DNV GLs standard for rekrutteringspersonell. Boka er aktuell både for studenter, HR-konsulenter, rekrutteringskonsulenter og linjeledere som ønsker å gjøre bedre ansettelser. 

Forfattere:
ISBN:
9788245033861
Utgitt:
Utgave:
2
Rekrutterings- og intervjuteknikk