Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Reiseliv og språk 2
Forfattere:
ISBN:
9788245008425
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
234
Verk:
Reiseliv og språk
Gå til ressurs
Reiseliv og språk 2

Reiseliv og språk 2

Reiseliv og språk 1 og 2 «skal fremme kommunikasjon og kulturforståelse i møter mellom ulike kulturer i reiselivsbransjen og dermed bidra til utvikling og verdiskaping i en internasjonal reiselivsnæring». I Fagbokforlagets læremidler forsøker vi å nå et slikt pedagogisk mål ved å pendle mellom teoretiske og praktiske perspektiv.

Kulturperspektivet blir dels behandlet med utgangspunkt i vertskapsrollen som katalysator og tilrettelegger for møter mellom mennesker og kulturer, dels med utgangspunkt i et bærekraftig perspektiv der elevene drøfter både miljø- og fordelingspolitikk.

Varierte språktekster, øvelser og oppgaver med basis i reiseliv skal først og fremst gi elevene språkglede og nytteopplevelse av sine fremmedspråk.

Reiselivsperspektivet refl ekterer den historiske, kulturelle og økonomiske betydningen turisme har i en rekke land, inkludert vårt eget. I tråd med vårt eget lands reiselivspolitikk vektlegges utviklingen av helhetlig reiselivsprodukt. Det helhetlige reiselivsproduktet danner så basis for en forståelse av sentrale utfordringer i utviklingen av reiselivet med vekt på autentisitet, bærekraft og lønnsomhet.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
435,-

Bøker i samme serie