Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Regnskapsteori
Med introduksjon til internasjonale regnskapstandarder (ifrs)

Denne oppgavesamlingen er tilpasset til læreboken Regnskapsteori med introduksjon til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) av samme forfatter. Kapittelinndelingen følger læreboken og består av 24 kapitler fordelt på tre hoveddeler:

- Del I. Historisk utvikling av regnskapsføringen
- Del II. Regnskapsstandarder i dag
- Del III. Regnskapsrapportering i perioder med prisstigning

Hvert kapittel består av kontrollspørsmål til læreboken og praktiske og teoretiske oppgaver. Oppgavene er av varierende omfang og vanskelighetsgrad. Del II er den sentrale delen av boken. Her er det lagt vekt på å gi en grundig behandling av sentrale måleproblemer i et finansregnskap. Løsning på oppgavene har henvisning både til norsk regnskapslovgivning (regnskapsloven og norske regnskapsstandarder) og til internasjonale regnskapsstandarder,
International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Siden det er grundige løsningsforslag, kan oppgavesamlingen brukes sammen med de fleste lærebøker i finansregnskap og regnskapsteori på høgskolenivå. Enkelte av oppgavene er uten løsning. Løsning på disse oppgavene kan faglærer få ved å henvende seg til forlaget.

Trond Kristoffersen er statsautorisert revisor og ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole. Han har over ti års erfaring fra revisoryrket og underviser i dag innenfor fagfeltet finansregnskap og skatt.

Forfattere:
ISBN:
9788245007039
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
256
Regnskapsteori