Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
739,-

Regnskapsteori
Med introduksjon til internasjonale regnskapstandarder (ifrs)

Boken gir en innføring i finansregnskapsteori beregnet på et valgfag i finansregnskap og regnskapsteori på høgskolenivå. Boken behandler følgende hovedemner:

- Teorigrunnlaget i det tradisjonelle finansregnskapet
- Introduksjon til verdibaserte regnskapsmodeller
- IASB konseptuelle rammeverk for regnskap
- Måling av sentrale regnskapsposter i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder, IFRS (International Financial Reporting Standards)
- Regnskapet under prisstigning og alternative regnskapsmodeller

Det er lagt vekt på en pedagogisk framstilling med mange praktiske eksempler.

Til boken er det laget en egen oppgavesamling. Den inneholder kontrollspørsmål til emnene i læreboka og praktiske oppgaver. Enkelte av oppgavene er uten løsning. Løsning på disse oppgavene kan faglærer få ved å henvende seg til forlaget.

Trond Kristoffersen er statsautorisert revisor og ansatt som førstelektor ved høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole. Han har over ti års erfaring fra revisoryrket og underviser i dag innenfor fagfeltet regnskap og skatt.

Forfattere:
ISBN:
9788245004069
Utgitt:
Utgave:
1
Regnskapsteori