Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Regnskapsorganisering
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 02.08.2023
799,-

Regnskapsorganisering
Forretningsforståelse, risikovurdering og regnskapsførers rolle

Denne boken gir en grundig innføring i hvordan regnskapsførere kan sikre etterlevelse av alle lover og bestemmelser knyttet til utøvelse av yrket og profesjonen. Regnskapsorganisering er et sammensatt begrep og består av mange steg som skal planlegges, gjennomføres og revideres.

Boken gir en innføring i internkontroll, forretningsforståelse og risikovurderinger, samt forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorvirksomhet. Dette er sentrale tema som blir grundig omtalt i boken, og som gir en god oppbygging av de kjerneaktivitetene en virksomhet må utføre før, under og etter utarbeidelse av et regnskap.

Boken er oppdatert med referanser til ny regnskapsførerlov og hvitvaskingslov og tar opp digitalisering, økonomisk kriminalitet og bærekraft.
Forfattere:
ISBN:
9788245045918
Utgitt:
Utgave:
1
Regnskapsorganisering