Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Reformer i norsk helsevesen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Reformer i norsk helsevesen
Veier videre

Norsk helsevesen har vært igjennom flere omfattende reformer, og det synes å være politisk vilje til å fortsette reformarbeidet. Ønsket om økt produktivitet og bedre kostnadskontroll i sektoren er noen av grunnene. Denne boken tegner et omriss av hvordan sektoren vil bli organisert i årene framover. Det er stor enighet om at helsevesenet fortsatt skal være statlig finansiert, men om det vil bli økt privatisering med fritt behandlingsvalg, er uklart i dag.Noralv Veggeland er professor i offentlig politikk ved Avd. for økonomi og organisasjonsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Han har i mange år forsket på den nye reguleringsstaten og markedsorienteringen av offentlig sektor, med en lang rekke publikasjoner nasjonalt og internasjonalt. De siste par årene har han arbeidet med utviklingen innen norsk helsevesen.
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788232102914
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
272
Reformer i norsk helsevesen