Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rammeplan for barnehagen, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
129,-

Rammeplan for barnehagen, e-bok
Innhold og oppgaver

Heftet inneholder forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, fastsatt 24. april og i kraft fra 1. august 2017.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift hjemlet i barnehageloven og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. 

Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet fastsatt i barnehageloven og i internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til.

Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogisk leder og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.
Forfattere:
ISBN:
9788245040418
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
46
Rammeplan for barnehagen, e-bok