Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Røter, tistlar og blomar
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
279,-

Røter, tistlar og blomar
Kristendom i eit historisk riss

Mange av kulturens og kjærleikens fagraste blomar har vakse fram frå kristen inspirasjon og arv, og gjort oss rikare på ånd og tru og von. Vi kan sjå tilbake i glede over innsikt vi ikkje kunne vore forutan. Men historia til kristendomen er samstundes ei vond historie om maktbruk i Guds namn, om forfølgjing, undertrykking, krigar og imperialisme, og om alliansar mellom blodige herskarar. Tistlar har grodd der krossfararherar har velta fram og meint dei var i Guds ærend. Denne boka handlar om røter, om blomar og tistlar: Om dei gode funna kyrkjehistorikaren gjer og om tårene når kjeldene opnar seg med gru og stikk i sinnet.

I denne boka dreg Berge Furre dei lange linene og leitar etter fuglens perspektiv på denne historia. Furre har vona å kunna tenna lesaren til å gå ut i meir skiftande terreng. Kanskje utsynet hans vart noko annleis enn tenkt da forfattaren sat og skreiv på den sørlege halvkula, og fann noko av det som blømde og det som stakk derifrå.

Berge Furre er professor i kyrkjehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

KRL-biblioteket:
Dette heftet er en del av KRL-biblioteket, som er et nytt pensumalternativ innenfor KRL-faget. Fagbokforlaget har invitert en rekke ledende fagfolk til å skrive om det fagområdet de har arbeidet mye med. På denne måten formidles de ulike KRL-temaene av personer som kjenner faget og målgruppen godt. KRL-biblioteket er også til stor nytte for både lærere i grunnskolen og andre som interesserer seg for emner innenfor religion, livssyn og filosofi. Fagredaktør for serien er Olav-Kansgar Straum.

Forfattere:
ISBN:
9788245001433
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
132
Røter, tistlar og blomar