Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Psykoterapi i utvikling
Språk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
579,-

Psykoterapi i utvikling

Boken formidler oppdatert kunnskap innenfor et vidt spekter av psykodynamisk teori, terapi og forskning. Forståelse av pasienten og pasientens behov står i sentrum i boken, og flere sentrale behandlingsformer og temaer er viet egne kapitler: Distinksjon mellom psykoterapi og psykoanalyse, relasjonell psykoterapi, korttids psykodynamisk psykoterapi, mentaliseringsbasert terapi, allianse i psykoterapi, overføring, motoverføring og projektiv identifikasjon, utviklingspsykologi, arbeid med drømmer i terapi og integrering av psykoterapikunnskap i moderne nevrovitenskap.

Boken er velegnet til bruk i undervisning, og henvender seg til alle som arbeider med psykodynamisk psykoterapi, studenter og andre med interesse for dette feltet.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232100156
Utgitt:
Utgave:
1
Psykoterapi i utvikling